2 курс

Бакалавр денна форма

3 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних

на семестр

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних      на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор.

заняття

 

1

Іноземна мова - 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування

 Англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

 

2

Вступ до філософії

 Філософії

60 / 2

36

24

2

1

1

 

залік

3

Теорія ймовірностей та  математична статистика

 АСОІУ

210 / 7

90

120

5

3

2

 

екзамен

4

Архітектура комп'ютера

 ОТ

180 / 6

90

90

5

3

 

2

екзамен

5

Об'єктно-орієнтоване програмування-1

 АСОІУ

180 / 6

72

108

4

2

 

2

екзамен

6


Об'єктно-орієнтоване програмування-2 (курсова робота)

 
 АСОІУ

30 / 1

 

30

     

 

курсова робота

7

Основи клієнтської розробки

 АСОІУ

135 / 4.5

72

63

4

2

 

2

диф. залік

 

   

4 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних    на семестр

СРС

на

семестр

                  

 Аудиторних     на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор.

заняття

 

1

Іноземна мова - 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування

 Англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

диф. залік

2

Історія української культури в контексті світової культури

Філософії

60 / 3

36

24

2

2

 

 

 залік

3

Основи технологій програмування

 ОТ

195 / 6.5

108

87

6

4

 

2

диф. залік

4

Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів

 АСОІУ

150 / 5
72

78

4

2

 

2

екзамен

5

Організація комп'ютерних мереж

 ОТ

180 / 6

90

90

5

3

 

2

екзамен

6

Бази даних-1. Проектування баз даних

 АСОІУ

120 / 4

72

48

4

2

 

2

диф. залік

7

Основи WEB-програмування

  АСОІУ

150 / 5

54

96

3

2

 

1

екзамен

   

 

Авторизація