1 курс

 Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення"
Бакалавр денна форма
1 семестр

 


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

 Аудиторних  на семестр

СРС

на

семестр

                  

 Аудиторних      на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

 

Лабор.
заняття

 

1

Іноземна мова - 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови

Англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

 

2

Історія України

Історiї

60 / 2

36

24

2

1

1

 

залік

3

Математичний аналіз - 1. Диференціальні обчислення

Математичного аналізу та теорії ймовірностей

150 / 5

90

60

5

3

2

 

eкзамен

4

Комп'ютерна дискретна математика

ТК

210 / 7

90

120

5

3

2

 

 екзамен

5

Основи  програмування-1. Організація програм

ОТ

180 / 6

72

108

4

2

 

2

eкзамен

6

Лінійна алгебра та аналітична геометрія 

Математичного аналізу та теорії ймовірностей

120 / 4

72

48

4

2

2

 

диф.залік

7

Основи операційних систем

ОТ

135 / 4.5

72

63

4

2

 

2

диф.залік

 

2 семестрп/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних 

  на семестр


СРС

на

семестр

                  

 Аудиторних      на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор.
заняття

 

1

Іноземна мова - 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови

Англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

залік

2

Українська мова  за професійним спрямуванням

Української мови, літератури та культури

60 / 2

36

24

2

1

1

 

залік

3

Математичний аналіз - 2. Інтегральні обчислення

Математичного аналізу і теорії ймовірностей

150 / 5

90

60

5

2

3

 

екзамен

4

Фізика (вибрані розділи)

Загальної і теоретичної фiзики

120 / 4

72

48

4

2

1

1

диф. залік

5

Дискретні структури

АСОІУ

165 / 5.5

72

93

4

2

1

 1


диф. залік

6

Теорія алгоритмів

АУТС

180 / 6

72

108

4

2

 

2

екзамен

7

Основи програмування-2. Програмування структурованих даних

АСОІУ

150 / 5

72

78

4

2

 

2

екзамен

8  Основи програмування-2. Програмування структурованих даних (курсова робота)
 АСОІУ  30 / 1    30          курсова робота

 

 

 

Авторизація