Магістр кафедри

3 семестр

 


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних  на семестр

 

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних  на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття

 

1

Основи сталого розвитку суспільства

Кібернетики хіміко-технологічних процесів

60 / 2

36

24

2

1.6

0.4

 

 

залік

2

Патентознавство та авторське право

Конструювання верстатів і машин

60 / 2

36

24

2

1

1

 

 

залік

3

Комплексна автоматизація підприємств на базі інтегрованої системи "ІТ-підприємство"

 АСОІУ

45 / 1.5

18

27

1

1

 

 

залік

4

Спеціальні питання інформаційних технологій (іноземною мовою)

 АСОІУ

90 / 3

28

62

1,5

 

 1,5

 

 

диф. залік

5

Іноземна мова наукового  спрямування (поглиблено) для магістрів- 2. Іноземна мова для науковців - 2

 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

 2

 

 

залік

6

Педагогіка вищої школи

 Психології і педагогіки

45 / 1.5

28

17

1,5

1,3

0,2

 

залік

7

Ефективні точні алгоритми комбінаторних задач класу NP

 АСОІУ

120 / 4

36

 84

2

 2

 

 

 

екзамен

8 Науково-дослідна робота  за темою магістерської дисертації-2. АСОІУ 135 / 4.5  10 125  0.5    0.5  


 

залік

9

Комп'ютерна лінгвістика

 АСОІУ

105/ 3.5

54

51

3

2

 1

 

диф. залік

10

Високошвидкісні технології комп'ютерних мереж

 АСОІУ

105 / 3.5

36

69

2

2

 

 

екзамен

11

Імітаційні проекти

 АСОІУ

90 / 3

36

54

2

2

 

 

залік

 
 

Авторизація