Магістр філії кафедри

3 семестр

 


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього
год/кред

Кількість
аудиторних годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид
семестрово
ї
атестації

Аудиторних
  на семестрСРС

на

семестр

                  

Аудиторних   на
тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

 

Лабор. заняття

 

1

Основи сталого розвитку суспільства

 Кібернетики хіміко-технологічних процесів

60 / 2

36

24

2

1,6

0.4

 

 


залік2

Патентознавство та авторське право

 Конструювання верстатів і машин

60 / 2

36

24

2

1

1

 


залік

3

Спеціальні питання інформаційних технологій (іноземною мовою)

 АСОІУ

90 / 3

28

62

1,5

 

 1,5

 


диф. залік

4

Іноземна мова наукового спрямування(поглиблено) для магістрів - 2. Іноземна мова для науковців - 2

 Англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

 2

 залік

5

Педагогіка вищої школи

 Психології та педагогіки

45 / 1.5

28

17

1,5

1,3

0,2

 

залік

6
Додаткові розділи математичного програмування

 Філія кафедри АСОІУ

120 / 4
36 84
2
1 1
 
екзамен

7

Науково-дослідна робота  за темою магістерської дисертації-2

 АСОІУ

135 / 4.5

10

125

0.5

 

 0.5

 

залік

8

Математичне моделювання та інформаційні технології в екології довкілля

 Філія кафедри АСОІУ

105 / 3.5

54

51

3

2

 

1

диф. залік

 

 

9

Моделювання процесів в неоднорідних середовищах

 Філія кафедри АСОІУ

45 / 1.5

18

27

1

1

 

 


залік

10

Сучасні мови програмування та інструментальні середовища

 

 Філія кафедри АСОІУ

135/ 4.5

44

91

2,5

1

 

 1,5


екзамен

11

Основи категорного аналізу та теорії топосів

  Філія кафедри АСОІУ

60 / 2

28

32

1,5

1

0,5

 

залік

 Авторизація