1 семестр

 


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних   на семестр

 

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних   на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор

заняття

1

Методологія і технології побудови інформаційних систем-1

 АСОІУ

210 / 7

108

102

6

4

 

2

екзамен

2 Методологія і технології побудови інформаційних систем-2. Курсова робота
АСОІУ 30 /1   30         курсова робота

3

Технології віртуалізації і хмарних обчислень

 АСОІУ

150 / 5

72

78

4

2


 2

екзамен

4

Теорія прийняття рішень

 
АСОІУ

135 / 4.5

54

81

3

2


 1

екзамен

5

Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень

 АСОІУ

60 / 2

27

33

1.5

0.5

1

 

 залік

6

Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Практикум з іншомовного професійного спілкування

 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

 

7

Інтелектуальні інформаційні системи та інженерія знань

 АСОІУ

120 / 4

54

66

3

2

 

2

диф. залік

8

Менеджмент стартап-проектів

 Менеджменту

90 / 3

54

36

3

1

2

 

залік

9 Педагогіка вищої школи Психології та педагогіки 60 / 2 36 24 2 1.7 0.3   залік

 

2 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних  на семестр

 

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних  на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор
заняття

1

Патентознавство та інтелектуальна власність

Конструювання верстатів і машин

90 / 3

54

36

3

2

1

 

залік

2

Основи інженерії та технології сталого розвитку

Кібернетики хіміко-технологічних процесів

60 / 2

36

24

2

1

1

 

залік

3

Аналітика Big Data

АСОІУ

165 / 5.5

72

93

4

2

 

 2

екзамен

4

Корпоративні інформаційні системи-1.

АСОІУ

150/ 5

72

78

4

2


2

диф. залік

5

Корпоративні інформаційні системи-2. Курсова робота

АСОІУ

30 / 1

 

30

 

 

 

 

Курсова робота

6

Цивільний захист

Охорони праці, промислової та цивільної безпеки

30 / 1

18

12

1

0,6

0,4

 

 залік

7

Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Практикум з іншомовного професійного спілкування

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

залік

8

Наукова  робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

АСОІУ

60 / 2

18

42

1

 

1

 

залік

9

Математична економіка

АСОІУ

150 / 5

72

78

4

4

 

 

екзамен

10

Управління розвитком інформаційних систем

АСОІУ

150 / 5

72

78

4

2


2

екзамен

Авторизація