4 курс

Бакалавр денна форма

7 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової
атестації

Аудиторних 
 
на семестр


СРС

на

семестр

                  

Аудиторних     на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття1

Політологія

Соціології

60 / 2

36

24

2

1

1

 

екзамен

2

Моделювання систем-1

АСОІУ

180 / 6

90

90

5

3

 

2

диф. залік

3

Моделювання
систем -2. Курсова робота

АСОІУ

30 / 1

 

30

 

 

 

 

 курсова робота

4

Системний аналіз

АСОІУ

150 / 5

72

78

4

3

 

1

екзамен

5

Мобільно-орієнтована розробка програмного забезпечення

АСОІУ

120 / 4

72

36

4

2

 

2

залік

6

Технології захисту iнформації

Інформаційної безпеки

120 / 4

72

48

4

2

 

2

 залік

7

Технології розподілених систем та паралельних обчислень.

АСОІУ

195 / 6.5

72

123

4

2

 

2

екзамен

8

Іноземна мова проф. спрям.-2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення.

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

диф.залік

9

Військова підготовка

Військовий інститут

 

За окремим планом військової підготовки

 

   

8 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової
атестації

Аудиторних   на семестр


СРС

на

семестр

                  

Аудиторних   на тиждень

 Лекції

 

Практич заняття
(семінари)

Лабор.
заняття

 

1

Основи охорони праці

Охорони праці, промислової та цивільної безпеки

45 / 1.5

18

27

2

1.2

0.8

 

екзамен

2

Проектування інформаційних систем

АСОІУ

150 / 5

44

106

5

3

 

2

екзамен

3

Управління ІТ-проектами

АСОІУ

135 / 4.5

62

73

7

4

3

 

диф.залік

4 Інтелектуальний аналіз даних АСОІУ 120 / 4 54 66 6 4   2 залік

5

Переддипломна практика

АСОІУ

225 / 7.5

0

225

0

 

 

 

 диф. залік

6

Дипломне проектування

АСОІУ

180 / 6

0

180

0

 

 

 

 

7

Військова підготовка

Військовий інститут

       

 

 

 

 

Авторизація