3 курс

Комп'ютерні науки

Бакалавр денна форма

5 семестр

  


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних   на семестр

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних

 на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття

 

1

Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення

АСОІУ

 135 / 4.5

72

63

4

2

 

2

екзамен

2 Системи баз даних-1 АСОІУ  150 / 5 90 60 5 3   2 диф. залік

3

Системи баз даних-2. Курсова робота

АСОІУ

 30 / 1

 

30

 

 

 

 

курсова робота

4

Сучасні технології програмування

АСОІУ

 120 / 4

72

48

4

2

 

 2

диф. залік

5

Нейротехнології та нейрокомп'ютерні системи

АСОІУ

 120 / 4

54

66

3

2

 

1

залік

6

Дослідження операцій

АСОІУ

 150 / 5

90

60

5

3

2

 

екзамен

7

Комп'ютерні мережі

АСОІУ

 150 / 5

72

78

4

2

 

2

екзамен

8

Іноземна мова проф. спрям -1. Іноземна мова професійного спрямування

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

 45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

 

9

Військова підготовка

Військовий інститут

 

 

 

 

 

 

 

 

6 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової
атестації

Аудиторних  на семестр


СРС

на

семестр

                  

Аудиторних     на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття

 

1

Історія української культури в контексті світової культури

Філософії

 90 / 3

36

54

2

2

 

 

диф. залік

2

Технологія  розробки програмного забезпечення

АСОІУ

 180 / 6

72

108

4

2

 

2

екзамен

3

Додаткові розділи дослідження операцій-1

АСОІУ

 120 / 4

72

48

4

2

2

 

 
диф. залік

4 Додаткові розділи дослідження операцій-2. Курсова робота
АСОІУ 30 / 1   30         курсова робота

5

Безпека інформаційних систем

Інформаційної безпеки

 120 / 4

54

66

3

2

 

 1

диф. залік

6

Сховища та простори даних

АСОІУ

 150 / 5

72

78

4

2

 

2

екзамен

7

Іноземна мова проф. спрям - 1. Іноземна мова проф. спрямування

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3  30 / 1

18

12

1

 

1

 

залік

8

Правове забезпечення професійної діяльності

 Публічного права  60 / 2

36

24

2

1

1

 

залік

9

Мобільно-орієнтована розробка програмного забезпечення

АСОІУ

 120 / 4

54

66

3

2

 

1

екзамен

10

Військова підготовка

Військовий інститут

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторизація