2 курс

Комп'ютерні науки

Бакалавр денна форма

3 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних

на семестр

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних      на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор.

заняття

 

1

Іноземна мова - 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування

 Англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

 

2

Вступ до філософії

 Філософії

60 / 2

36

24

2

1

1

 

залік

3

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика

 АСОІУ

150 / 5

108

42

6

4

2

 

диф.залік

4

Системне програмування та архітектура комп'ютерів

 АСОІУ

135 / 4.5

72

63

4

2

 

2

диф.залік

5

Інженерія програмного забезпечення

 АСОІУ

165 / 5.5

54

111

3

2

 

1

екзамен

6

Математичний аналіз - 3. Ряди. Елементи теорії функцій комплексної змінної

 Математичного аналізу та теорії ймовірностей

120 / 4

72

48

4

2

2

 

екзамен

7

Об'єктно-орiєнтоване проектування та моделювання

 АСОІУ

165 / 5.5

72

93

4

2

 

2

екзамен

8 Психологія Психології і педагогіки 60 / 2 36 24 2 1 1   залік

 

   

4 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних    на семестр

СРС

на

семестр

                  

 Аудиторних     на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор.

заняття

 

1

Іноземна мова - 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування

 Англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

диф. залік

2

Чисeльнi методи

 АСОІУ

150/ 5

72

78

4

2

 

2

залік

3

Об'єктно-орієнтоване програмування - 1

 АСОІУ

150/ 5

72

78

4

2

 

2

 екзамен

4 Об'єктно-орієнтоване програмування - 2
АСОІУ 30 / 1   30         курсова робота

5

Проектування та аналіз обчислювальних  алгоритмів

 АСОІУ

150 / 5 72

78

4

2

 1

1

екзамен

6

Операційні системи

 АСОІУ

120 / 4

54

66

3

2

 

1

диф. залік

7

Додаткові розділи теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів і математичної статистики

 АСОІУ

165/ 5.5

90

75

5

4

1

 

екзамен

8

Комп'ютерні технології статистичної обробки даних

 АСОІУ

90 / 3

36

54

2

 

 

2

залік

   

 

Авторизація