1 курс

 Інформаційні системи та технології

Бакалавр денна форма

1 семестр

 


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

 Аудиторних  на семестр

СРС

на

семестр

                  

 Аудиторних      на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

 

Лабор.
заняття

 

1

Іноземна мова - 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови

Англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

 

2

Історія України

Історiї

60 / 2

36

24

2

1

1

 

залік

3

Вища математика-1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної.

Математичного аналізу та теорії ймовірностей

150 / 5

90

60

5

3

2

 

eкзамен

4

Дискретна математика

АУТС

225 / 7.5

72

153

4

2

 

2

 екзамен

5

Програмування-1. Основи програмування

АСОІУ

150 / 5

72

78

4

2

 

2

eкзамен

6

Операційні системи

ТК

120 / 4

54

66

3

2

 

1

диф.залік

7

Фізика

Загальної та теоретичної фізики

150 / 5

108

42

6

3

1

2

диф.залік

 

2 семестрп/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних 

  на семестр


СРС

на

семестр

                  

 Аудиторних      на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор.
заняття

 

1

Іноземна мова - 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови

Англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

залік

2

Українська мова  за професійним спрямуванням

Української мови, літератури та культури

60 / 2

36

24

2

1

1

 

залік

3

Вища математика - 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних.

Математичного аналізу і теорії ймовірностей

150 / 5

90

60

5

3

2

 

екзамен

4

Програмування-2. Структури даних та алгоритми

АСОІУ

180 / 6

90

90

5

3

 

2

екзамен

5 Програмування-3. Курсова робота
АСОІУ 30 / 1   30         курсова робота

6

Спеціальні  розділи математики

ТК

120 / 4

72

 48

4

2

 

 2

екзамен

7

Теорія алгоритмів

АУТС

180 / 6

72

108

4

2

 

2

диф. залік

8

Комп'ютерна графіка та мультимедіа

ТК

135 / 4.5

72

63

4

2

 

2

 залік

 

 

 

 

 

Авторизація