Ліщук Катерина Ігорівна

 Доцент  кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У 2001 році з відзнакою закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». Магістр комп'ютерних наук.  У березні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого звання кандидата технічних наук.


Основні навчальні дисципліни, які викладає: 

   "Людино-машинний інтерфейс" 
   "Дискретні структури "
   "Алгоритмізація та програмування"
   "Об'єктно-орієнтоване програмування"
   "Дискретна математика"
   "Функціональний та опуклий аналіз"
   "Теорія розпізнавання образів та класифікація в СШІ"                 

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

Авторизація