ПРОГРАМА  вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії 

Галузь знань

12  Інформаційні технології

Спеціальність

122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології

ПРОГРАМА  додаткового  вступного випробування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії 

Галузь знань

12  Інформаційні технології

Спеціальність

122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

Авторизація