Задірака Валерій Костянтинович

Народився 12 листопада 1941 року у м. Красноярську.

У 1963 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – математик-обчислювач.

У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему Некоторые приложения теории аппроксимации к решению задач автоматического управления” за спеціальністю обчислювальна математика.

У 1981 році захистив докторську дисертацію на тему Оптимизация вычисления преобразования Фурье за спеціальністю обчислювальна математика.

З 1963 року працює в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; з 1992 року – завідувач відділом.

Доктор фізико-математичних наук (1982 р.)
Професор (1992 р.)

Лауреат премії ім. В.М. Глушкова (2003 р.)
Член-кореспондент НАН України (2006 р.)
Лауреат державної премії в галузі науки і техніки (2009 р.)
Академік НАН України за спеціальністю: комп’ютерні технології та інформаційна безпека, дата обрання: 06.03.2015

Сфера наукових інтересів:

  •  обчислювальна математика;
  •  теорія інтегралів Фурє;
  •  цифрова обробка сигналів;
  •  інформаційна безпека.

Дисципліни, які читаються у філії кафедри:

  •     методи алгоритмізації неперервних виробничих процесів;
  •    методи захисту інформації;
  •    оптимальні методи цифрової обробки сигналів.

 Можливі напрямки досліджень для магістрів філії:

  •     комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел;

Публікації за останні 5 років:

·        Задірака В.К., Кудін А.М., Людвиченко В.О., Олексюк О.С. Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях: Навчальний посібник. Київ-Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 272 с.

·        Шевчук Б.М., Задірака В.К., Гнатів Л.О., Фраєр С.В. Технологія багатофункціональної обробки і передачі інформації в моніторингових мережах. Наукове видання. К., Наук. думка, 2010. – 370 с.

·        Олексюк О.С., Задірака В.К., Штабалюк П.І., Бучковська Я.Г. Фінансовий менеджмент: інформаційне забезпечення. Наукове видання. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 168 с.

·        Сергієнко І.В., Задірака В.К., Литвин О.М., Мельнікова С.С., Нечуйвітер О.П. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т.1, Т.2. Наукове видання, Київ, Наук. думка, 2011. – 830 с.

·        Задирака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В. Об использовании резервов оптимизации вычислений для улучшения качества вычисления интегралов от быстроосцилирующих функций // Кибернетика и системный анализ, № 4, 2011, С. 125–145.

·        Задирака В.К., Кудин А.М. Анализ стойкости криптографических и стеганографических систем на основе общей теории оптимальных алгоритмов, Journal of Qafgaz University, N 30, 2010, С. 49–58. (http://journal.qu.edu.az)

·        Кошкина Н.В., Задирака В.К. Спектральные методы решения задач компьютерной стеганографии // Проблемы управления и информатики, № 4, 2011, С. 132–151.

Авторизація