Дипломне проектування

Підготовка до диплому

В рамках підготовки до написання та захисту дипломних проектів, студенти 4 курсу на практичних заняттях з дисципліни "Проектування інформаційних систем" виконують лабораторні роботи, результати яких будуть включені до пояснювальної записки з дипломного проекту.

Перелік робіт:

  1. Обстеження об'єкту автоматизації
  2. Опис функціональної моделі та управління вимогами
  3. Опис процесу діяльності
  4. Огляд наявних аналогів
  5. Постановка задачі: призначення, цілі та задачі розробки
  6. Інформаційне забезпечення: вхідні та вихідні дані, структура БД або масивів інформації, звіти
  7. Засоби розробки та технічне забезпечення
  8. Архітектура програмного забезпечення
  9. Випробування програмного продукту

 

Номер та дата наказів  затвердження теми:

денна форма навчання: №1391-с від 21 квітня 2017 р.

Наказ про затвердження тем і керівників дипломних проектів (робіт) здобувачів ступеня бакалавра у 2016 2017 навчальному році (форма навчання - денна)

Наказ про затвердження тем і керівників дипломних проектів (робіт) здобувачів ступеня бакалавра у 2016 2017 навчальному році (форма навчання - заочна)

 

Передзахисти дипломного проекту відбудуться:

6.050101 «Компютерні науки»
для груп ІС-31, ІС-32, ІС-33 - 19  травня з 10.25 в ауд 426-18;
для групи ІС-з31 - 22 травня з 14.00 в ауд.426-18.

         6.050103 «Програмна інженерія»
для групи ІП-31 - 16, 17  травня з 10.00 в ауд. 25-18

На передзахист необхідно принести:

1. Роздруковану версію пояснювальної записки (допускається друк на чернетках).

2. Роздрукований додаток технічного завдання (додаток А).

3. Роздруковані листи додатку графічних матеріалів (на форматі А4).

4. Відмітку керівника диплому про ступінь готовності дипломного проекту.

Явка на передзахист є обов`язковою. Студенти, що не пройшли передзахист, до захисту не допускаються.

 Захисти дипломного проекту відбудуться:

6.050101 «Компютерні науки» (денна/заочна ф.н.)

ЕК № 12.1

19, 20, 22, 23 червня з 14.30 в ауд.433-18;

21 червня  з 11.00 в ауд. 433-18

ЕК № 12.2

19, 20, 22, 23, 24 червня з 14.30 в ауд.323-18

21 червня  з 10.00 в ауд. 323-18

          6.050103 «Програмна інженерія» (денна ф.н.)

21 червня з 14.30 в ауд. 25-18

 22 червня з 11.00 в ауд. 25-18

 23 червня з 12.00 в ауд. 25-18

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!!!

Згідно п. 3.2. «Положення про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ»:

 - основний етап виконання атестаційних робіт завершується орієнтовно за ДВА ТИЖНІ  до захисту атестаційних робіт на засіданні ЕК. На цьому етапі атестаційна робота має бути ПОВНІСТЮ виконаною, перевіреною керівником та консультантами.

-  заключний етап  включає отримання відгуку керівника та рецензії. Виконані атестаційні роботи з відгуком керівника подаються студентами на випускову кафедру не пізніше ОДНОГО ТИЖНЯ до дня захисту в ЕК.

PS. В рецензії обовязково вказати: науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище, ім’я, по батькові рецензента (повністю).

 

Авторизація